Rockit hỗ trợ các hình thức thanh toán học phí như sau:

Cách 1: Nộp trực tiếp tại văn phòng công ty

          

Cách 2: Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản công ty

Cách 3: Thanh toán qua cổng NgânLượng.vn

Bước 1: Chọn khóa học

Bước 2: Nhấp đăng ký

Bước 3: Đăng nhập hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản

Bước 4: Thực hiện thanh toán qua cổng NgânLượng.vn bằng các cách sau

4a. Thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế (VISA, MASTER CARD, JCB).

4b. Thanh toán bằng thẻ ATM, tài khoản ngân hàng nội địa

4c. Thanh toán qua chuyển khoản tại cây ATM

4d. Nộp tiền tại quầy giao dịch ngân hàng

4e. Nộp tiền tại văn phòng ngân lượng