Tên lớp: Speaking and Pronunciation (S&P)

Mục tiêu:

  • Tiếp cận một cách hệ thống nguyên tắc phát âm và nghệ thuật giao tiếp
  • Phát triển khả năng đọc và phát âm Tiếng Anh vững chắc
  • Giao tiếp hiệu quả sử dụng âm và điệu của Tiếng Anh
  • Thực hành nghe, nói Tiếng Anh bản ngữ qua tìm hiểu văn hóa và truyền thông của Mỹ
  • Xây dựng sự tự tin và nền tảng công cụ để nói Tiếng Anh đời thường, giúp phá bỏ sự ngại ngùng hay rào cản, làm cho Tiếng Anh chuyển từ kiến thức bị động sang chủ động.

Chương trình học:

  • Lớp                                                             Số buổi                      Số giờ/buổi              Số buổi/tuần
  • Luyện nói và phát âm Level 1                        10                                  1.5                         01 - 02
  • Luyện nói và phát âm Level 2                       16-18                              1.5                         01 - 02