Tên khóa: Grammar

Mục tiêu:

  • Giúp học viên nắm chắc các nguyên tắc ngữ pháp Tiếng Anh từ cơ bản tới nâng cao
  • Ứng dụng kiến thức ngữ pháp một cách có hiệu quả trong các bài kiểm tra trên lớp, khi giao tiếp, viết bài và trong những kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế, bao gồm IELTS, TOEFL, TOEIC và SAT
  • Mở rộng vốn từ vựng đời sống phong phú
  • Giúp người học có thêm động lực và niềm yêu thích khi học Tiếng Anh

Chương trình học:

  • Khóa                                 Số buổi               Số giờ/buổi             Số buổi/ tuần
  • Ngữ pháp căn bản               24                            1.5                               02
  • Ngữ pháp nâng cao             24                            1.5                                02