Request for Financial Information
 
Rockit Online Inc., the parent company of Rockit Online Ptd Ltd. and exclusive partner of Creative Education Services Co. Ltd., produces a consolidated financial statements  available for public use. If you are interested to access the consolidated financial statements, please send your request to contact@rockit.vn.
The release of the consolidated financial statements would be entirely at the discretion of management.
------------------------------------------------------------------------------------------
Yêu cầu Thông tin Tài chính Doanh nghiệp
 
Rockit Online Inc., Công ty mẹ của Rockit Online Ptd Ltd. và là đối tác độc quyền của Công ty TNHH Giải pháp Giáo dục Sáng tạo có phát hành Báo cáo Tài chính Hợp nhất           cho mục đích sử dụng chung. Quý khách hàng quan tâm, vui lòng gửi email yêu cầu tới địa chỉ: contact@rockit.vn.
Ban quản trị nắm toàn quyền trong việc cung cấp báo cáo tài chính hợp nhất.
 
Trân trọng cám ơn!